ŠKOLA RODINNÝCH FINANCIÍ
je prvý komunitný projekt finančného vzdelávania na Slovensku s akreditáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

ŠRF je určená deťom, mladým ľuďom a dospelým v ohrozených komunitách (deti z detských domovov, klienti krízových a komunitných centier, mamičky na materskej, ale i seniori).

Škola rodinných financií je príkladom dobrej praxe aj v Bruseli

titulka
Illu1

Prečo je projekt jedinečný?

Vzdelávanie v sebe spája osvojovanie si sociálno – finančných zručností. Prináša do komunity zmysluplné a metodicky prepracované učenie pre život, ktoré vedie k porozumeniu základných finančných produktov, s ktorými sa bežne v živote stretávame a ktoré ovplyvňujú fungovanie rodiny.

Učíme ľudí lepšie rozumieť peniazom

Cieľom je zvýšiť finančnú gramotnosť a tým zlepšiť životnú úroveň účastníkov. Bez dobrých znalostí a vedomostí sa dnes ťažko dajú urobiť správne rozhodnutia.

Naše úspechy sú v komunitách

Od svojho vzniku, v roku 2008, sme podporili 160 organizácií a vzdelávaním prešlo 20 766 účastníkov projektu.

„Projekt vnáša do komunity nový rozmer a pohľad na financie. Namiesto ´Toto musím zaplatiť, musím si požičať...´ sa dostávame do roviny ´Podarilo sa mi aj ušetriť a myslieť na horšie časy...´“
Dom svätej Alžbety, krízové stredisko pre deti a osamelých rodičov, n.o.

"Naši klienti sú z baníckej oblasti poznačenej vysokou nezamestnanosťou. Absolvovaním kurzov si viac uvedomujú osobnú zodpovednosť za svoje finančné správanie. Sociálne znevýhodní občania a klienti krízového centra majú možnosť si uvedomiť, ako svojimi rozhodnutiami ovplyvňujú finančnú situáciu."
Help, n.o. Handlová

V týchto mestách a obciach pôsobia lektori Školy rodinných financií

Zorganizovať semináre pre komunitu počas celého roka - sprostredkujeme vám lektora, ktorý uskutoční bezplatné semináre vo vašej komunite.

Stať sa lektorom ŠRF a vo vašej komunite vzdelávať v oblasti finančnej gramotnosti. Lektor musí spĺňať podmienky pre lektora.

Alena Matušková
Projektová manažérka
alena@nds.sk
mobil: +421 911 749 184

Nadácia pre deti Slovenska
Heydukova 3
811 08 Bratislava
tel: 02 526 364 61