statna-premia

ČÍSLA, KTORÉ NÁS ZAUJÍMAJÚ

Aká je minimálna mzda v roku 2014? Daňový bonus, rodinné prídavky, rodičovský príspevok? Menia sa každoročne v závislosti od priemernej mzdy v národnom hospodárstve, životného minima, vymeriavacieho základu, atď. Sú pre nás dôležité, lebo majú vplyv na obsah našej peňaženky. Takto spracované v prehľadnej tabuľke budú pre vás stále k dispozícii. Ak budete potrebovať o niektorom z nich podrobnejšie informácie, navštívte webovú stránku uvedenú v stĺpci „zdroj“.

VeličinaČiastka v €Zdroj
Minimálna mzda
mesačná
hodinová

352,00
2,023

www.danovepredpisy.sk
Nezdaniteľná časť základu dane
ročne
mesačne

3 803,33
316,94

www.mup.sk
Prídavok na dieťa/mesiac23,52www.epredpisy.sk
Daňový bonus
ročne
mesačne

254,64
21,41

www.rusr.sk
Rodičovský príspevok/mesiac203,20www.epredpisy.sk
Životné minimum
1 plnoletej fyzickej osoby/mesiac

198,09
www.mup.sk
Štátna prémia – stavebné sporenie/rok66,39www.zakonyprludi.sk
Ročný vklad potrebný pre získanie plnej
štátnej prémie stavebného sporenia
781,06
780,96
www.wuestenrot.sk
www.pss.sk
Stravné pri pracovných cestách
v trvaní 5 – 12 hodín
v trvaní 12 – 18 hodín
v trvaní nad 18 hodín

4,00
6,00
9,30


www.mup.sk
Limit príjmov oslobodený od dane500,00www.mup.sk
Príjem, do ktorého NIE je povinnosť
podať daňové priznanie za rok

1 901,67

www.mup.sk

Späť...

Alena Matušková
Koordinátorka projektov
alena@nds.sk
mobil: +421 911 749 184

Nadácia pre deti Slovenska
Heydukova 3
811 08 Bratislava
tel: 02 526 364 61