GMW2014

Zapojme sa do celosvetovej Global Money Week 2015

Po minuloročných úspešných aktivitách sa lektori ŠRF opäť spojili do celosvetovej iniciatívy Global Money Week 2015. Cieľom GMW vo svete je podporovať ďalšie generácie ľudí, aby sa stali istými, zodpovednými a ekonomicky kvalifikovanými občanmi. V týždni od 9.-17. marca 2015 sa v 17 organizáciách po celom Slovensku budú spájať deti a mladí ľudia s dospelými, seniormi a rodinami. Vzájomne budú diskutovať, hrať sa, tvoriť, čítať, spievať,... a spoločne zdieľať vedomosti, názory, zručnosti a postoje o peniazoch, šetrení, sporení a finančných rozhodnutiach.Lektori chcú dať mladým ľuďom nástroje na utváranie svojej vlastnej budúcnosti, napr. podnikateľské zručnosti, zručnosti pre podporu zamestnania a podporovať mladých ľudí v aktívnom prístupe v komunite a motivovať k filantropii.

Späť...

Alena Matušková
Koordinátorka projektov
alena@nds.sk
mobil: +421 911 749 184

Nadácia pre deti Slovenska
Heydukova 3
811 08 Bratislava
tel: 02 526 364 61