Držte rodinný rozpočet vo svojich rukách!
S aplikáciou Rodinný rozpočet to bude hračka.

Všetci užívatelia smartfónov môžu využívať užitočného pomocníka pri spravovaní financií v podobe aplikácie Rodinný rozpočet. Je určená pre každého, je po ruke, je jednoduchá a prehľadná. Nosíte ju pri sebe vo vašom telefóne, ak si nájdete pár sekúnd na vpísanie toho, čo ste minuli a koľko ste zarobili, za rovnaký čas vám ponúkne odpoveď na otázku, ako ste na tom finančne! Rodinný rozpočet „do vrecka“ si stiahnete na www.rodinnyrozpocet.sk.

„Spotrebiteľské správanie a úroveň znalostí verejnosti o financiách ukazujú, že vzdelávanie v tomto smere musí byť jednou z priorít. Provident Financial a Nadácia pre deti Slovenska prostredníctvom tejto aplikácie rozširujú možnosti, akými komunikujú potrebu vzdelávať sa vo svete financií – k projektu finančného vzdelávania Škola rodinných financií pripájame nástroj, ktorý odráža prirodzené potreby súčasných ľudí a ich spôsob života,“ uvádza Diana Priechodská Brodnianska zo spoločnosti Provident Financial.

Pre koho je určená?

Odpoveď je jednoduchá – pre všetkých, ktorí chcú mať vo financiách poriadok. Aplikácia Rodinný rozpočet je určená na sledovanie financií – príjmov a výdavkov ako jednotlivca, tak i celej rodiny. V jednom telefóne tak získame aktuálny prehľad o stave rodinného rozpočtu, možnosť spätne vyhodnotiť naše hospodárenie a plánovať ďalšie obdobie.

Podstata je v jednoduchosti

Aplikácia prostredníctvom prehľadných a jednoduchých záložiek umožní užívateľovi bez problémov a komfortne denne aktualizovať stav svojich financií. Správa príjmov a výdavkov je navyše rozdelená na pravidelné a nepravidelné položky, pričom ich užívateľ môže v štatistikách sledovať aj spätne, v archíve príjmov a výdavkov. Dátum sa volí v mesačných intervaloch, môže byť však ľubovoľný. Do jednotlivých kategórií je možné vkladať i pripomienky rôznych splátok do kalendára. Výhodou aplikácie je, že jeden užívateľ môže sledovať nielen svoje financie, ale i jednotlivých členov rodiny. Podrobný prehľad mesiaca rodine ukáže, kde má jej rozpočet rezervy a pomôže financie plánovať. Informácie o hospodárení či štatistiky sú uvádzané v prehľadnom grafe.

Viac na www.rodinnyrozpocet.sk

Späť...

Alena Matušková
Koordinátorka projektov
alena@nds.sk
mobil: +421 911 749 184

Nadácia pre deti Slovenska
Heydukova 3
811 08 Bratislava
tel: 02 526 364 61