Kto sa môže uchádzať o grant?

Projekt môžu organizovať mimovládne organizácie, samosprávy, cirkevné inštitúcie, rozpočtové a príspevkové organizácie s právnou subjektivitou.

Cieľom grantov ŠRF je rozvíjať finančnú gramotnosť mládeže a dôležitých dospelých, ľudí z ohrozených a znevýhodnených komunít a tým pomôcť zlepšiť ich životnú úroveň, rozšíriť a sprístupniť finančné vzdelávanie pre rodiny, komunity a sociálne slabšie vrstvy.

Čo získate, keď sa do projektu zapojíte

  • Možnosť odborne vyškoliť lektora ŠRF, ktorý bude vo vašej komunite pomáhať ľuďom orientovať sa vo svojich osobných aj rodinných financiách
  • Metodiku ŠRF a formy práce na seminároch
  • Prehľadný študiný materiál pre účastníkov
  • Finančný príspevok na organizáciu seminárov

„Oznamujeme, že 9. Grantové kolo SRF na r.2017 sa NEUSKUTOČNÍ. V prípade zmeny vás budeme včas informovať.

 

Alena Matušková
Koordinátorka projektov
alena@nds.sk
mobil: +421 911 749 184

Nadácia pre deti Slovenska
Heydukova 3
811 08 Bratislava
tel: 02 526 364 61