8. ročník grantového kola 2016

Informácie pre grantistov

Priebežná programová správa sa podáva cez tento ONLINE FORMULÁR

Záverečná programová správa (ZPS) sa podáva jeden mesiac od ukončenia projektu mailom na adresu andrea@nds.sk.

Súčasťou programovej správy sú:

  • scany prezenčných listín,
  • vyhodnotené dotazníky od účastníkov,
  • 4-6 kvalitných fotografií a
  • scan 2 zverejnených článkov o projekte.

Záverečnú finančnú správu (ZFS) treba vypracovať podľa Príručky k ZFS.

Záverečnú finančnú správu (SÚHRNNÚ aj PRÍLOHU) poslať mailom na adresu ekonomicke@nds.sk. Tlačenú a podpísanú verziu zaslať na adresu:

Nadácia pre deti Slovenska
Heydukova 3
811 08 Bratislava

Dôležité termíny

  • 16.1. – 15.2.2016 - podpisovanie zmlúv s organizáciami
  • 16.2. – 29.2.2016 - I. splátka a začiatok seminárov v organizáciách
  • 1.3. – 15.11.2016 - realizácia projektov v organizáciách
  • 20.8.2016 - priebežná programová správa
  • 16.11. - 15.12.2016 - záverečná finančná a programová správa, II. splátka

Alena Matušková
Koordinátorka projektov
alena@nds.sk
mobil: +421 911 749 184

Nadácia pre deti Slovenska
Heydukova 3
811 08 Bratislava
tel: 02 526 364 61