ŠRF vzdeláva zahraničných študentom

Už tradične Centrum ďalšieho vzdelávania pri Univerzite Komenského v Bratislave organizuje jazykovú a odbornú prípravu cudzincov a krajanov.

Tento rok sa 16 študentov - maturantov z Ukrajiny, Maďarska a Srbska vzdelávalo priamo na Univerzite Komenského v Bratislave, centre ďalšieho vzdelávania. Do ich rozvrhu sú už šiesty rok zaradené témy z metodiky projektu Škola rodinných financií.

Nakoľko sa uchádzajú o štúdium na slovenských vysokých školách, informácie z tém Hľadáte si prácu?, Osobný a rodinný rozpočet, Ako komunikovať s bankou, Vieme efektívne sporiť? sú pre nich prínosom pre študijný pobyt na Slovensku.

A ich názor na vzdelávanie? ... nevedel som, že si môžem plánovať míňanie svojich peňazí, bolo super dozvedieť sa to...
...veľmi mi pomohli stránky, kde si môžem porovnať banky, ktoré ponúkajú študentské účty, využijem to....
... dostal som návod, ako sa správať na pohovore do zamestnania, má to pre mňa význam ...

Simulácia investovania na strednej škole

Rozhlasový výstup v rámci rubriky "Finančná abeceda", ktorý bol odvysielaný s Ing. Kvetoslavou Dankovou v 23.mája 2016 ráno v relácii Rádiobudík a popoludní v Mozaike regiónu Rádia Regina Košice.

„Finančný deň“ v dennom letnom tábore

V dennom tábore pre 37 detí a dobrovoľníkov z Rajeckej doliny pripravilo OZ Kultúra Rajecké Teplice 4. augusta 2015 „finančný deň“. Neboli to prednášky, ale hlavne formou vzájomnej diskusie a rôznych hier sa zamýšľali nad svojimi osobnými výdavkami, nad odkladaním si určitej výšky financií – hoci „len“ pár centov do pokladničiek či plechoviek od nápoja, a ako rozumným „gazdovaním“ napomáhať aj svojej rodine.

„Zaujímavá bola debata o tom, ako pomáhajú svojim rodičom fyzicky a tiež či sa zamýšľali na tým, že koľko by asi mali zaplatiť svojej mame /otcovi/ za prácu, ktorú robia rodičia za nich doma /upratovanie, pranie, žehlenie, umývanie riadu ....“ povedala lektorka SRF Mária Liová.

Počas dňa si najskôr vytvorili obchod a fiktívnu firmu. Pre deti veľmi zaujímavou bola aj hra Banka. „Zistila som, že už aj menšie deti vidia, aký je rozdiel, kedy financie dostávajú, ale aj keď o ne prichádzajú - nakupujú, alebo ináč míňajú,“ povedala lektorka Mária Liová.

Formy vzdelávania boli zamerané na riešenie úloh hrou. Práve takáto forma je mladým ľuďom prístupnejšia, pretože pri hrách sa môžu navzájom obohacovať nápadmi, radami, niekedy aj upozorneniami na nesprávne veci. Viac ich to zaujalo, ako keby sme sa len rozprávali o financiách.

Centrum ďalšieho vzdelávania pri Univerzite Komenského v Bratislave

organizuje jazykovú a odbornú prípravu cudzincov a krajanov. I tento rok sa 17 študentov - maturantov z Ukrajiny, Maďarska a Srbska vzdelávalo v školiacom stredisku v Modre Harmónii. Už piaty rok sú do ich rozvrhu zaradené témy z metodiky projektu Škola rodinných financií. „ Nakoľko sa uchádzajú o štúdium na slovenských vysokých školách, informácie z tém Hľadáte si prácu?, Osobný a rodinný rozpočet, Ako komunikovať s bankou, Vieme efektívne sporiť? sú pre nich prínosom, povedal lektor Pavol Škoda.

A ich názor na vzdelávanie?

… už viem, ako správne vybrať banku, ako sporiť, aby som nemusela žiť v chudobe…

…bolo to veľmi zaujímavé a myslím si, že mi to pomôže v budúcnosti…

…najviac ma zaujali témy o úsporách, tiež o plánovaní rozpočtu, bude to pre mňa veľmi užitočné…

 

„Škoda, že rodičia detí neprijali naše pozvanie na kurz ŠRF“

V období od 14.05.2015 do 10.07.2015 sa vzdelávalo spolu 48 účastníkov na seminároch Školy rodinných financií v ZŠ reformovanej cirkvi v Rožňave a v obci Bohúňovo.

Pre deviatakov najzaujímavejšie témy boli: skadiaľ peniaze pochádzajú, premietanie rozprávky o inflácii, sporení, o investovaní. Okrem toho preferovali témy, ktoré sú pre nich už čoskoro aktuálne ako napr.: žiadosť a životopis, banka, obeh peňazí, moderné platobné spôsoby, typy na sporenie... Ich prístup bol veľmi pozitívny, uvítali kurz, vedome sa pripravujú na ŽIVOT. . „Škoda, že rodičia detí neprijali naše pozvanie na kurz,“ povedala lektorka kurzu Bea Beke. „Ešte nemám skúsenosti s financiami a s finančným trhom, bolo prekvapujúce zrazu počúvať a učiť sa o tom. O nejakých 5 rokov by som to ešte raz rada vypočula.“ vyjadrila sa deviatačka kurzu na záver.

Cieľová skupina nezamestnaní a sociálne znevýhodnení obyvatelia k téme, ako vôbec aj k peniazom, ku vzdelávaniu mali negatívny prístup. Hlavne muži, a tí účastníci, ktorí už absolvovali podobné školenie v minulosti. Keďže sa im nepodarilo v priebehu 5 rokov vykonať viditeľné zmeny vo svojom živote, myslení a vo financiách, prejavili apatický prístup. Najpreferovanejšou témou bol dôchodok, dôchodkový systém, zmeny a ako si nájsť zamestnanie.

„Niektoré ženy mali záujem, a okrem naplánovaných tém sme sa ešte zaoberali aj so spôsobmi šetrenia v domácnosti, v kuchyni a s typmi na sporenie,“ zhodnotila lektorka Bea Beke.

...pozrieť fotografie v galérii

 

Seniori v Škole rodinných financií

Všetci sme zvyknutí, že do školy sa začína chodiť na jeseň. Takto to funguje aj v zavedených programoch na Univerzite tretieho veku (UTV), ktorá je súčasťou Centra ďalšieho vzdelávania (CĎV) pri UK v Bratislave. Do Školy rodinných financií (ŠRF) nastúpili desiati seniori v októbri 2014 a osvedčenia si ôsmi z nich prevzali v máji 2015. Ale tým bolo tradícii učinené zadosť... Podnet lektorky, aby bol prvý celoročný kurz finančného vzdelávania na UTV iný, uvítali všetci účastníci. Tí, ktorí absolvovali pilotný projekt ŠRF v jarných mesiacoch 2014 a ktorým sa osem stretnutí na takú rozsiahlu problematiku málilo. Aj tí, ktorých oslovili „prvolezci“ a priviedli ich, alebo ich zaujala pekná pozvánka – letáčik. V čom spočívala tá inakosť? Vo formách a metódach práce, ale hlavne v atmosfére a nálade, ktorá na hodinách vládla. Aktivity, ktoré sú bežné pre cieľové skupiny vzdelávacích programov NDS, aj tu boli prínosom. Očakávaniami a dohodami to začalo, pokračovali sme netradičným zoznamovaním a potykaním si. Verím tomu, že mladším nerobí problém zapamätať si desať mien na jeden šup... No my sme na upevnenie pamäťových stôp využili nielen pohybovú aktivitu, ale aj asociáciu rovnakého začiatočného písmena mena a vlastnosti daného účastníka. Skrátka, bolo veselo od začiatku až do konca. Vyvrcholením ŠRF má byť aspoň jeden konkrétny praktický čin. Čím sme my ľudia starší, tým sa ťažšie robia zmeny. Naším cieľom bolo prijať, urobiť nejakú zmenu, ktorá súvisí s problematikou peňazí. Každý z absolventov to dokázal. Niekto si začal pravidelne evidovať príjmy a výdavky, iný sa naučil vyhľadávať informácie o finančných službách na internete. Niektoré z nich začali chodiť do školy viackrát do týždňa. Prečo? Notebooky, ktoré pôvodne zakúpilo CĎV kvôli nám, začali využívať aj v platenom krátkodobom kurze zvyšovania zručnosti práce na PC... Pani Anna Pavlovičová si dokázala uplatniť v obchode svoje spotrebiteľské práva. Z jej listu vyberáme: „Pri nákupe si kontrolujem bločky, čo som nikdy nerobila. Pri menšom nákupe som si ani blok nezobrala. Za štyri mesiace november, december, január a február som našla štyri chyby v prospech predávajúceho, v hodnote 10,24 eur. Keď som upozornila pri pokladni, peniaze mi vrátili.“ A ešte niečo napísala: „Som veľmi rada, že som absolvovala toto komunitné vzdelávanie pre seniorov. Pokiaľ som bola v pracovnom procese spravovala som majetok štátu ako riaditeľka hospodárskej správy. Rodinným financiám som nevenovala veľa času. Po dobu tohto finančného vzdelávania som sa veľa naučila. Ďakujem.“ Mária Hankociová, lektorka a garantka projektu SRF Foto: Ľ. Karlíková

...pozrieť fotografie v galérii

 

Príprava na štart do života v detských domovoch

V Detskom domove Nová Baňa (26.-29.03.2015) pre 15 mladých ľudí a v Detskom domove Košice (27.-30.04.2015) pre 16 mladých ľudí pripravili lektori SRF L. Klimek a B. Klimeková kurz finančného vzdelávania. Interaktívnou formou vzdelávania (individuálna a skupinová, simulačná hra) sa účastníci „naštartovali“ k zodpovednému uvažovaniu o samostatnom živote a o finančnom hospodárení po odchode z detského domova. Školenie bolo úspešne ukončené odovzdaním osvedčení a publikácií.

Fotky si môžete pozrieť TU...

 

Seminár k možnostiam rozvíjania finančnej gramotnosti u detí aj dospelých

V dňoch 17. a 18. apríla 2015 sa uskutočnil seminár k rozvíjaniu sociálnej a finančnej gramotnosti u detí aj dospelých. Pilotný seminár pre rodičov, pedagógov i vysokoškolských študentov bol reakciou na projekt v týždni GMW, ktorý bol zrealizovaný na alternatívnej triede SMŠ Kreativ v spolupráci s PF UMB v Banskej Bystrici pod záštitou NDS a jej lektoriek ŠRF PaedDr. Anety Jarešovej, PhD. a Mgr. Evy Helexovej. Jeho cieľom bola osveta sociálnej gramotnosti. Venovanie sa rodičom, ich vedenie v téme a rozvíjanie sociálnych a finančných zručností v prieniku cez alternatívne pedagogické koncepcie umožňujúce individuálny prístup a netradičné zážitkové metódy obohatili všetkých účastníkov. Pozitívna spätná väzba od účastníkov školenia a jeho pilotný charakter nechali otvorené dvere pre ďalšie semináre a tréningy. O prínose pre túto komunitu, ktorá sa týmto seminárom rozrástla a spevnela určite budeme počuť.

...pozrieť fotografie v galérii

 

Svetový týždeň peňazí

Prednášky, workshopy a zážitkové aktivity v rôznych komunitách mali spoločný cieľ – poznať hodnotu, význam peňazí a naučiť sa s nimi zodpovedne narábať. Na svoje si prišli všetky vekové kategórie. Školáci na základných školách, študenti, deti a matky z rómskych komunít si vzájomne vymieňali skúsenosti s financiami – od zostavovania jedálneho lístka a plánu nákupu surovín, cez získavanie poznatkov o rôznych finančných produktoch priamo v teréne až po prípravu na pohovor v cudzom jazyku. Veľký záujem bol i o praktické veci súvisiace so živnosťou, ako komunikovať s úradmi alebo triediť účtovné doklady.

vzdelavanie_v_obci_bohuhovo"Od roku 2001 sa v rámci svojich projektov venujeme deťom, mladým ľuďom, ako aj dospelým i v oblasti finančnej gramotnosti. Rozvíjame programy sociálno-finančného vzdelávania na stredných a základných školách pod názvom Poznaj svoje peniaze a finančné vzdelávanie v komunitách prostredníctvom projektu Škola rodinných financií," vysvetľuje Alena Matušková projektová manažérka Nadácie pre deti Slovenska.

"Sme radi, že do celosvetovej iniciatívy sa zapojili aj lektori Školy rodinných financií. Poznajú svoju komunitu, rozširujú ju a dosahujú výborné výsledky. Zodpovedný prístup k peniazom, ktorý spája všetky aktivity je prioritou aj našej spoločnosti. Teší nás, že sme stáli spolu s Nadáciou pri zrode tohto zmysluplného projektu. Za čas svojej existencie vyškolil takmer 16-tisíc účastníkov," dodala Diana Priechodská Brodnianska zo spoločnosti Provident Financial, ktorá podporuje finančné vzdelávanie už šiesty rok.

...pozrieť fotografie v galérii

 

ŠRF pre zahraničných študentov

Už po piaty krát sa v Modre - Harmónii 19 zahraničných študentov dozvedelo ako funguje finančný systém na Slovensku. Zahraniční študenti, ktorí po skončení gymnázií vo svojej krajine (Ukrajina, Srbsko, Maďarsko) získavajú štipendiá na slovenských vysokých školách, sa na seminároch dozvedeli o našej mene - euro, ako komunikovať s bankou, kam si odkladať peniaze a ako si hľadať prácu. To sú hlavné témy, ktoré zistil lektor P. Škoda, že sú užitočné pre pobyt zahraničného študenta na Slovensku. Kurz bol 15.-17.7.2014 organizovaný v spolupráci s CĎV UK Bratislava, divízia ÚJOP.

"Vzdelávam zahraničných študentov, tých najlepších v ich krajinách. Ich cieľom je uplatniť sa na Slovensku, pretože v ich krajine to majú veľmi ťažké.. Nasávajú všetky informácie a sú za ne nesmierne vďační. Tešil som sa i tento rok a opäť som nebol sklamaný." lektor SRF P. Škoda

Seminár pre seniorov UTV Žilina

V dňoch 7.7 a 8.7. 2014 sa na Obchodnej akadémií v Považskej Bystrici uskutočnil seminár Školy rodinných financií, na ktorom sa 6 seniorov priúčalo finančnej gramotnosti pod vedením lektora ŠRF Petra Kvaššaya. Kávička, koláčiky a hlavne chuť dozvedieť sa niečo nové patrilo medzi základné charakteristiky tohto vzdelávania. Aktuálne informácie ohľadom financií a práca s počítačom boli hlavné atribúty týchto sedení, ktoré pomohli seniorom absolvovať dve letné doobedia v školských laviciach. Okrem vedomostí im dobre padlo byť v kolektíve, môcť sa vyrozprávať a byť súčasťou skupiny ľudí, keďže niektorí žijú doma sami.

Vedomosti, ktoré získali im budú prospešné nielen v ich osobnom živote, ale prostredníctvom internetu a rozhovorov si ich budú môcť vymieňať s inými členmi tejto komunity, dodal Ing. Peter Kvaššay - lektor ŠRF

Seminár vznikol na základe spolupráce Univerzity 3 veku na ŽU v Žiline, Obchodnej akadémií v Považskej Bystrici a Školy rodinných financií.

V Detskom domove Hriňová sa vzdelávajú o financiách

Celkom 11 mladých ľudí, pred odchodom z detského domova, sa rozhodlo absolvovať seminár Školy rodinných financií, ktorý im má pomôcť ľahšie sa zorientovať v bežnom živote a nadobudnúť základné sociálno - finančné zručnosti.

Kurz prebiehal 21.-28. júna 2014 a počas dvoch sedení i realizácie praktického činu získali informácie, ktoré im často v živote chýbajú. Praktický čin bol zameraný na prevenciu proti patologickým javom ako je alkoholizmus, drogy a fajčenie.

"Účastníkov najviac zaujala téma "úvery, pôžičky, splátky", kde sme poukazovali na nevhodnosť a nevýhody niektorých druhov pôžičiek a zamerali sme sa na efektívne spôsoby získania vlastného bývania. Veľké množstvo otázok a aktívne zapájanie do diskusie nás presvedčili, že tieto deti reálne riešia problém, kedy po odchode z domova ostávajú odkázané sami na seba." dodáva lektorka Janka Juráková.

Seniori na Univerzite tretieho veku

Ako nakupovali klientky z Centra sociálnych služieb v Krupine

Klienkty Centra sociálnych služieb v Krupine uvítali 24. februára - 11. marca 2014 vzdelávanie na tému financie. Aj keď v úvode stretnutí boli klientky nedôverčivé, postupne sa s lektorkou ŠRF J. Jurákovou počas 4 stretnutí spriatelili.

Najväčší zážitok mali z aktivity Praktický čin na záver kurzu. Ich úlohou bolo priniesť recept na prípravu jedného lacného jedla v hodnote maximálne 3,- €, ktoré pripravujú pre rodinu. Účastníčky si vybrali recept, ktorý sa im páčil. Spracovali si zoznam surovín potrebných na prípravu tohto jedla, vypočítali si náklady, dohodli sa, s ktorými surovinami si môžu navzájom pomôcť. Potom sa rozdelili do skupín a realizovali nákup v obchode.

"Chcela by som sa poďakovať, že ste nám umožnili zrealizovať vzdelávanie SRF pre klientky v našom Centre. Zo strany klientiek bol pozitivny ohlas na tento seminár a verím, že im tieto informácie pomôžu v ich živote." M. Cibulová, Centrum sociálnych služieb Krupina.

Global Money Week 2014

Takmer 2000 detí z 29 miest na Slovensku po absolvovaní týždňa sociálno-finančnej gramotnosti, Global Money Week, získalo počas diskusií, workshopov, biesied na školách i v komunitách vedomosti a praktické skúsenosti ako sa orientovať vo svete peňazí. Aktivity od 10.3. do 17.3. zastrešovala Nadácia pre deti Slovenska spolu s partnermi Provident Financial a Slovenská sporiteľňa... Prejsť na článok...

Help n.o. Handlová

Workshop
Význam finančného vzdelávania v komunite

20. marec 2013 / Bratislava

Alena Matušková
Koordinátorka projektov
alena@nds.sk
mobil: +421 911 749 184

Nadácia pre deti Slovenska
Heydukova 3
811 08 Bratislava
tel: 02 526 364 61