Škola rodinných financií. Som veľmi rada, že som absolvovala toto komunitné vzdelávanie pre seniorov. Pokiaľ som bola v pracovnom procese spravovala som majetok štátu ako riaditeľka hospodárskej správy. Rodinným financiám som nevenovala veľa času. Po dobu tohto finančného vzdelávania som sa veľa naučila.

Pri nákupe si kontrolujem bločky, čo som nikdy nerobila. Pri menšom nákupe som si ani blok nezobrala. Za štyri mesiace november, december, január a február som našla štyri chyby v prospech predávajúceho, v hodnote 10,24eur. Keď som upozornila pri pokladni, peniaze mi vrátili.

Vediem si od novembra peňažný denník, príjmy a výdavky rodiny. Teším sa z toho, keď mi na konci mesiaca aj niečo zostane. Dnes sa z dôchodku nežije ľahko. Dávam si pozor, čo nakupujem a koľko nakupujem. Veľké reklamy veľmi lákajú nakupovať. Za štyri mesiace sa mi podarilo z chladničky vyhodiť tovar po záruke, nespotrebovaný v hodnote 19,56eur. A týmto som si uvedomila: „Nakupuj len toľko koľko spotrebuješ a nepozeraj na reklamu“.

Vždy som platila len poistné zo zákona, sociálne, zdravotné a za auto. Uzavrela som zmluvu na pohrebné poistenie. A založila som si podúčet k môjmu účtu v Slovenskej sporiteľni, kde si sporím mesačne 70eur. Úsilím každého človeka by malo byť vyžiť z príjmov, ktoré dostane a ešte z toho aj niečo ušetriť. Vediem si mesačný rozpočet, kde, koľko môžem minúť peňazí a niečo aj ušetriť.

Najväčšou životnou hodnotou je žiť bez stresu, pokojne a to sa dosiahne, keď je nejaká finančná rezerva. Komunikujem s finančnými inštitúciami, kde a aký poplatok je za vedenie účtu a aké služby ponúkajú. Rozmýšľam o poistení bytu a domácnosti.

Veľa mi dalo toto finančné vzdelávanie rodiny. Ďakujem pani lektorka Hankóciová za vynikajúce vysvetlenie, za trpezlivosť s nami seniormi, si výnimočná osobnosť, som Ti veľmi vďačná a zo srdca ďakujem za všetko a za všetkých v kurze, ešte raz ďakujem.

Anna Pavlovičová

"Od detstva žijem v detskom domove, a to malo vplyv i na môj život. Nebol som motivovaný šetriť si peniaze, o našich financiách sme nerozhodovali samostatne, ale spoločne s našimi vychovávateľmi. Čiastočne aj preto, že mnohí z nás nevedeli hospodáriť. Ako žiak tretieho ročníka SOU som občas myslieval, aké by to bolo môcť sa sám rozhodnúť, čo si môžem kúpiť.

V rámci projektu sociálno –finančného vzdelávania detí z detských domov som sa zúčastnil kurzu a aj keď som na začiatku pochyboval, aký by to pre mňa mohlo mať význam, bol som milo prekvapený.

Na kurze som naučil o hospodárení, dozvedel sa, z čoho sa dá vyžiť, čo robiť pri hľadaní práce, ako si tvoriť rozpočet, čo ma motivovalo sám si hľadať brigádu. Odhodlal som sa informovať v kontaktnom centre, kde mi poskytli informácie a spoločne sme vypracovali žiadosť o brigádu. Aj keď sa mi moje predsavzatie zamestnať sa v obchode hneď nesplnilo, nevzdal som sa. Informoval sa ďalšej a po dlhšom hľadaní som dočasne nastúpil na brigádu na mestský úrad počas ľubovnianskeho jarmoku. Moju samostatnosť a rozumné uvažovanie prijal aj riaditeľ domova, ktorý mi umožnil kúpiť si vysnívanú gitaru v hodnote 150 EUR, ktorú zodpovedne splácam každý mesiac."
Peter Bíly, chovanec Detského domova Sv. Klementa Hofbauera Podolínec

"Pre školu má tento projekt obrovský význam a jeho cieľ je naplnený. Jeho význam prezentuje aj počet účastníkov – 188 – pôvodne sme plánovali len 90, ale pre veľký úspech sme boli otvorení ďalším prednáškam a ďalším tváram počas našich prezentácií."
Stredná odborná škola technická v Poprade

"Väčšina účastníkov skonštatovala, že si viac uvedomujú osobnú zodpovednosť za svoje finančné správanie. Sociálne znevýhodní občania a klienti krízového centra mali možnosť si uvedomiť, ako svojimi rozhodnutiami ovplyvňujú finančnú situáciu."
Help, n.o. Handlová

"Pri téme rodinný rozpočet sme si uvedomili, na čo konkrétne míňame peniaze a prekvapilo nás to (napr. vysoké účty za lieky). Takisto nás prekvapili rozdiely v jednotlivých mesiacoch. Táto téma našej rodine môže pomôcť pri správe a rozhodovaní o financiách. "
Život bez závislostí, n.o. Poprad

"Dve mamičky si dokázali našetriť a s pomocou sociálnych pracovníčok nájsť ubytovanie aj prácu. Keď sme sa stretli v krízovom centre chválili sa ako úsporne hospodária, varia aj „naše“ recepty."
Dom svätej Alžbety, krízové stredisko pre deti a osamelých rodičov, n.o. Banská Bystrica

„ŠRF pomáha bratovej rodine. Sám nechcel prísť na seminár, ale keď som dostal radu ako porozumieť peniazom, ako viesť rodinný rozpočet, podelil som sa s bratom a mám pocit, že sa im darí lepšie. Vedieme si domáci zošit o financiách, podarilo sa nám splatiť jeden dlh a začali sme si šetriť.“
Martin, Stredná odborná škola dopravná v Martine - Priekope

"Jaroslav sa o tému finančnej gramotnosti veľmi zaujímal. Do DCHD prišiel až ako 14 – ročný a doteraz sa nezmieril zo skutočnosťou, že tu bol umiestnený. Nerozumie tomu, ako to jeho rodičia mohli dopustiť a z tejto situácie obviňuje aj DCHD i samotný štát. Prostredníctvom tém tohto projektu si uvedomil, ako ľahko prísť o dom, ako ľahko sa z človeka stane človek bez domova. Jarkovi táto skutočnosť pomohla zmieriť sa s vlastnou situáciou, resp. i zo situáciou vlastnej rodiny. Okrem toho, že sám sa začal starať o to, aby sa nikdy nedostal do podobnej situácie ako jeho rodičia, začal pomáhať aj im. Pomáha im zháňať prácu, ubytovanie i vybaviť rôzne sociálne dávky. Máme z neho obrovskú radosť.“
Diecézna charita Žilina

"Rodina Milana a Marty zo Žehry v dôsledku rozpočtovania svojich príjmov a výdavkov dokázala nielen tvoriť a udržať si vyvážené mesačné rozpočty, ktoré tvorili spolu so svojimi dospelými deťmi, ale aj zbaviť sa svojich dlhov s úžerníckym úrokom."
Život bez závislostí, n.o. Poprad

"Najväčší úspech sme zaznamenali u chlapca, ktorý pri tvorbe osobného rozpočtu zistil, že fajčenie ho stojí veľa peňazí. V dôsledku toho sa rozhodol prestať fajčiť, z čoho máme obrovskú radosť i vzhľadom na jeho zdravie."
Diecézna charita Žilina

Alena Matušková
Koordinátorka projektov
alena@nds.sk
mobil: +421 911 749 184

Nadácia pre deti Slovenska
Heydukova 3
811 08 Bratislava
tel: 02 526 364 61