Semináre sa organizujú vo vašich komunitách,
organizáciách, vo vašom okolí.

Pre koho je vzdelávanie určené

 • osoby nad 15 rokov – mládež
 • deti odchádzajúce z detských domovov
 • nezamestnaní a klienti úradov práce
 • mamičky na materskej dovolenke
 • týrané a opustené ženy
 • klienti komunitných a krízových centier
 • komunity marginalizovaných skupín
 • verejnosť
 • seniori a kluby dôchodcov

Ako prebieha vzdelávanie?

Semináre sú bezplatné a vzdelávanie prebieha podľa metodiky ŠRF. Obsah seminárov je nadizajnovaný podľa potrieb a záujmu účastníkov.

Semináre môžu byť jednorazové s témou Rodinný rozpočet - 2 hod. alebo cyklické /16 hod./.

Čo sa naučíte?

 • Hlavné zdroje príjmov - z čoho sa dá vyžiť
 • Ako si hľadať prácu?
 • Pracovnoprávne otázky
 • Dane, poplatky, odvody
 • Životné istoty a peniaze
 • Osobný a rodinný rozpočet
 • Ako komunikovať s finančnou inštitúciou
 • Moderné platobné nástroje
 • Úvery, pôžičky, splátky
 • Poistenie ako finančná služba
 • Základy investovania
 • Ochrana spotrebiteľa

 

„Naučila som sa viesť si rodinný rozpočet, mám oveľa výhodnejší osobný účet.“ ...„Veľa som sa naučila o ochrane spotrebiteľa. Vyskúšala som aj reklamovať. Pred tým som sa hanbila, a radšej som to vyhodila. Teraz mi peniaze vrátili.“

klientka
Dom svätej Alžbety, krízové stredisko pre deti a osamelých rodičov, n.o. Banská Bystrica

Alena Matušková
Koordinátorka projektov
alena@nds.sk
mobil: +421 911 749 184

Nadácia pre deti Slovenska
Heydukova 3
811 08 Bratislava
tel: 02 526 364 61