Staňte sa aj vy lektorom ŠRF
a pomôžte zvýšiť finančné vzdelanie ľudí na Slovensku.

Illu1

Od r. 2008 v rámci projektu Škola rodinných financií vzdelávanie absolvovalo vyše 20 766 účastníkov vo všetkých regiónoch SR. Máme vyškolených 137 lektorov, ktorí odučili 9345 hodín.

Lektori pôsobia prevažne v sociálne slabšom prostredí. Medzi účastníkmi kurzov sú napríklad aj deti z detských domovov, opustené matky s deťmi z krízových centier, telesne handikepovaní mladí ľudia, nezamestnaní, seniori, či študenti.

Projekt dlhodobo podporuje Provident Finacnial. Kurz nových lektorov je od r. 2011 akreditovaný ministerstvom školstva.

Fotogaléria ŠRF

Illu1 Illu1

Hodnotiace stretnutie projektu Školy rodinných financií za rok 2016

V roku 2016 Nadácia pre deti Slovenska podporila 23 organizácií zo všetkých regiónov Slovenska, ktoré zorgnizovali semináre pre 2 608 účastníkov.

Osvedčenie získalo 13 nových lektorov a dôležitý úspechom bolo opätovné potvrdenie akreditácie Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na r. 2016-21. Na stretnutí Alena Matúšková, manažérka programu Škola rodinných financií Nadácie pre deti Slovenska vyhodnotila aktivity za minulý rok.

„Projekt je veľkým prínosom pre deti vyrastajúce v ústavnej starostlivosti. Postupne sa oboznamujú s problematikou finančnej gramotnosti, hľadajú možnosti ako zvládnuť osamostatnenie po odchode z detského domova,“  zhodnotila lektorka Jana Bohušová z Detského domova Tŕnie účasť v 8. ročníku programu Škola rodinných financií. Hodnotenie bolo cieľom stretnutia 31 lektorov a uskutočnilo sa 17.-18. februára 2017 v Pstruši neďaleko Zvolena.

Celá správa z hodnotiaceho stretnutia

Opäť máme nových lektorov Školy rodinných financií!

Vo Zvolene, 11. 6. 2016 sme slávnostne odovzdali osvedčenie 14 novým lektorom ŠRF, ktorí obhajili svoje záverečné práce ukončili neľahké vzdelávanie. Gratulujeme budúcim lektorom - multiplikátorom. Absolvovali 56 hodín intenzívneho vzdelávania v metodike ŠRF.

V Ružomberku, 5.9. 2015 ukončilo svoje vzdelávanie 15 nových lektorov ŠRF obhajobou svojej záverečnej práce. Budúci lektori absolvovali 56 hodín intenzívneho vzdelávania v metodike ŠRF. Tím metodikov pod vedením Márie Hankociovej aktualizoval metodické materiály a texty pre účastníkov.

Naučili sa, ako vysvetľovať rôznym cieľovým skupinám aký význam má odkladať si bločky z nákupov a sami ich museli 3 mesiace zbierať a pravidelne si evidovať rodinný rozpočet. Spoločne hľadali, kde sa dá v domácnosti ušetriť, ako si vybrať výhodný úver, vytvoriť si účet v banke, pripraviť sa na pohovor do nového zamestnania a veľa iných praktických tém.

Cez zážitkové aktivity si vyskúšali, ako sa cíti nezamestnaný alebo človek s dlhmi, aké to je, byť telesne postihnutý alebo inak znevýhodnený, ako s takouto skupinou pracovať.

Illu1
Illu1
Illu1

Lektori ŠRF si rozvíjali sociálno-finančné zručnosti ...viac

Ponúkame Vám možnosť vyškoliť z Vašej organizácie lektora Školy rodinných financií, ktorý bude vo Vašej komunite pomáhať ľuďom orientovať sa vo svojich osobných aj rodinných financiách. Lektor získa osvedčenie o absolvovaní tréningu. Organizácia môže získať finančnú podporu na organizovanie seminárov.

Ako prebieha vzdelávanie?

Nový lektor ŠRF musí absolvovať školenie pre lektorov Školy rodinných financii /58 hodín/. Súčasťou vzdelávania je elearningové - 6-8 týždňov. Školenie je ukončené obhajobou záverečnej práce v PowerPointe, alebo vo forme textového dokumentu (rozsah 5 – 10 strán A4) pred metodikmi a študijnou skupinou.

Illu1

V prípade záujmu si pozorne prečítajte podmienky pre lektora Školy rodinných financií. Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva.

"Nachádzam vnútornú radosť a uspokojenie pri poskytovaní podpory druhým v tom, čo potrebujú pre svoj život.
Aj tento projekt bol vedený tak, aby mali ľudia z neho praktický úžitok pre svoj život."
lektorka Martina Gimerská

Alena Matušková
Koordinátorka projektov
alena@nds.sk
mobil: +421 911 749 184

Nadácia pre deti Slovenska
Heydukova 3
811 08 Bratislava
tel: 02 526 364 61